Genel

Türk-İş Esnek Çalışmaya karşı!

Türk-İş Konfederasyonu, hükümetin Esnek Çalışma uygulamasına karşı olduğunu açıkladı. Türk-İş Osmaniye Temsilcisi Ömer Ulutaş ile Yol-İş Sendika Baş Temsilcisi Nazım Taş, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptılar: “Değerli arkadaşlar; Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Torba Kanun teklifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi. İstihdam Paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere “istihdam kolaylığı sağlayacağı” iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak, hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonu, İşvereni Teşvik Fonu’na dönüşmüştür. Meclis’ten geçen sözüm ona İstihdam Paketi, işverenlere teşvik, muafiyet, af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir. Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız, yaptırmayacağız! Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir. Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir. Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Arkadaşlar; Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez! İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz! İşçiye ölümü gösterip, sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez!” Ömer Ali TURUNÇ