Eğitim

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL OKULLARDA KDV ORANI % 1’e İNDİRİLDİ…

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı hemşerimiz Levent KÜÇÜK, üniversitesi ve özel okullarda KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent KÜÇÜK, şunları söyledi: “- 30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, yüzde 8 olarak uygulanmakta olan eğitim ve öğretim hizmetlerindeki (Üniversiteler dahil) KDV oranı, yüzde 1’e indirilmiştir. Söz konusu indirim, ‪1 Eylül‬ 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetlerinde geçerli olacaktır. Bu düzenleme ile eğitim öğretim ücreti, toplam eğitim ücretinin % 7 KDV’sine isabet eden tutar kadar aşağı çekilmiş olacaktır. Örneğin yıllık eğitim ücretini KDV hariç 40 bin TL olarak esas aldığımızda, % 8 oran üzerinden KDV’si 3.200.-TL olacaktır. % 1 oran üzerinden ise KDV’si 400.-TL olacaktır. Bu şekilde, aradaki fark olan 3.200-400=2.800.-TL veliye/öğrenciye olumlu fark olarak yansıyacaktır. Cumhurbaşkanı Kararı gereğince KDV oran indirimi, ‪1 Eylül‬ 2020-30 Haziran 2021 döneminde verilecek eğitim ve öğretim hizmetlerinde geçerli olacağından, 1-Eğitim ücretini, eğitim öğretim dönemi başlamadan % 8 KDV oranı üzerinden peşin olarak ödeyen velilerin maddi anlamda mağduriyet yaşamaması, % 7 KDV oran farkına isabet eden tutarın velilere geri iade edilmesi gerekmektedir. Hizmet tamamlandıkça “Eğitim Bedeli” olarak aylık fatura düzenleyen özel eğitim kurumları açısından bu durum bir sorun yaratmayacaktır. Eğitim öğretim ücretinin tamamını peşin olarak ödeyen velilere, üniversite ve özel okulların KDV farkı iade işlemlerini (Velilere zorluk çıkarmadan) kendiliğinden yapması yerinde olacaktır. 2-Eğitim öğretim ücretinin ‪01 Eylül‬ tarihinden itibaren (aylık taksitler ya da tamamının) ödenmesi halinde, düzenleme gereği KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. 3-Düzenleme eğitim ve öğretim hizmetlerini kapsadığından, yemek ücretleri, eğitim ve öğretim hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak, eğitim öğretim hizmeti ücreti içerisinde “Eğitim Bedeli” adıyla veliden tahsil ediliyorsa, bu hizmetlere isabet eden tutar için de % 1 KDV oranı uygulanması gerekecektir. 4-Uygulamaya ilişkin esasların ve iade işlemlerinin nasıl yapılacağının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. KDV oran indirimi sadece özel okul işletmecilerine sağlanmış bir avantaj olarak değerlendirilmeyerek, velilerin maddi çıkarları korunmalıdır. Bu amaçla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir tebliğ yayınlayarak, üniversite ve özel okullarda uygulama birliğinin sağlanması yararlı olacaktır. 5-Eğitim ve öğretim ücretinin tamamını peşin olarak ödeyen velilerimiz, bir dilekçe ile üniversite veya özel okullar yönetimlerine müracaat ederek, % 7 KDV oran farkına isabet eden tutarın geri iadesini isteyebilirler. Aşağıdaki örnek dilekçe, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla, üniversite ya da özel okul yönetimlerine gönderilebilir. Sonuç olarak; Salgın hastalık sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan zor günler geçirirken, eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanan KDV oranının % 1’e indirilmesi, üniversite ve özel okullar ile veliler açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Eğitim ve öğretim hizmetinin önemi ve gerekliliği açısından, % 1 KDV oranının, ‪30 Haziran 2021‬ tarihinden sonraki dönemler için de kalıcı olarak uygulanması yararlı olacaktır. Ayrıca, bu düzenlemeye paralel olarak, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin “Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinde” de indirime gidilmesi, fırsat eşitliği açısından yerinde olacaktır. Düzenlemenin, velilerimize, öğrencilerimize ve özel okullarımıza yararlı olması temennisiyle, saygı ve sevgilerimi iletirim.31.08.2020 ÖRNEK DİLEKÇE… … MÜDÜRLÜĞÜNE/ÜNİVERSİTESİNE İSTANBUL Velisi bulunduğum Okulunuz … Sınıf … Okul Numaralı Öğrencisi …’ın 2020/2021 Eğitim Öğretim Dönemi eğitim öğretim ücretini, yemek hizmeti bedeli ile birlikte % 8 KDV oranı esas alınarak, ‪01 Eylül 2020‬ tarihinden önce peşin olarak ödemiş bulunuyorum. 30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, ‪1 Eylül‬ 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetlerinde uygulanmak üzere KDV oranı % 1’e indirilmiş bulunmaktadır. Yasal tüm haklarım saklı kalmak üzere, KDV oranı indirimi nedeniyle, KDV oran indiriminden kaynaklanan KDV fark tutarının tarafıma iade edilmesini istiyorum. Bilgi ve gereğini rica ederim.Saygılarımla. Tarih Veli Adı Soyadı İmza Adres/Tel Banka/IBAN Bilgileri Hasan KILIÇ