Genel

ÜREME SAĞLIĞI 52.GRUP EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Güvenli Annelik olmak üzere toplamda 5 modülden oluşan eğitime toplamda 15 kişi katılmış olup, Eğitim sertifikaları Halk Sağlığı Başkanı Uzm Dr. Ersin PEKER, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hakan GÜNER ve eğitimciler tarafından verildi.

Ülkemizde kadın-erkek-anne-bebek sağlığı hizmetlerinde uluslararası hizmet standartlarına uygun kaliteye ulaşmak amacıyla “Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı” programı yürütülmektedir.

Bu program kapsamında; Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda 22 Mayıs 2023 – 09 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan 52. grup eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim programı kapsamında; Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve Güvenli Annelik olmak üzere toplamda 5 modülden oluşan eğitime toplamda 15 kişi katılmış olup, Eğitim sertifikaları Halk Sağlığı Başkanı Uzm Dr. Ersin PEKER, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hakan GÜNER ve eğitimciler tarafından verildi.

ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK NEDİR?

Üreme sağlığı kavramının temel öğelerini oluşturan;

 • Üreme organlarının normal işlev görmesi,
 • Sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayat,
 • Cinselliği ve doğurganlığı zorlamalar olmadan yaşayabilme,
 • Çocuk sahibi olup olmama ya da ne zaman ve kaç çocuk sahibi olacağına karar verebilme,
 • Bu kararı istediği gibi uygulayarak planlanmış gebelikler sonucu sağlıklı çocuklara sahip olabilme,
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinden korunabilme ve gerektiğinde tedavi olabilme, kadın ve erkeklerin yaşam boyu mutluluğu için vazgeçilmezdir.

CİNSEL SAĞLIK

Cinsel açıdan bedensel, duygusal ve toplumsal tam iyilik hali olup, kadın-erkek, genç-yaşlı bütün insanlar için temel bir haktır.

CİNSEL SAĞLIĞI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN DURUMLAR

 • Yaşamın her döneminde ve özellikle büyüme ve gelişme yaşlarında cinsiyet ayrımcılığı,
 • Gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yeterince ve doğru bilgilenmeme, bu nedenle cinselliğini doyurucu ve güvenli bir şekilde yaşayamama,
 • Hazır olduğundan, sorumluluğunu alabileceğinden ve kararından emin olmadan cinsel ilişkiye girme,
 • Korunmasız cinsel ilişkiler sonucunda HIV/AIDS, hepatit B, bel soğukluğu, frengi, klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) etkenlerinin bulaşması, bulaşmanın farkında olmama ve/veya başka nedenlerle tedavi olmama,
 • Çok genç ya da geç yaşta ve hazır olmadan anne-baba olma,
 • CYBE, gebelikten korunma, gebelik sonlandırma, gebelik, doğum, doğum sonrası gibi durumlarda nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanamama.

ÜREME HAKLARI VE CİNSEL HAKLAR

Uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış olan üreme hakları ve cinsel hakların temelleri insan haklarına dayalıdır.

– Yaşama,
– Özgürlük,
– Eşitlik,
– Düşünce özgürlüğü,
– Bilgilenme ve eğitim,
– Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma,
– Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme,
– Sağlık hizmeti alma ve sağlığın korunması,
– Bilimsel gelişmelerden yararlanma,
– Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma,
– İşkence ve kötü muamele görmeme olarak sıralanabilecek olan temel haklar aşağıdaki noktalarda odaklaşır:

 • Bilgilenme,
 • Bilgi, yöntem, teknik ve hizmetlere ulaşabilme,
 • Gebelikten korunma yöntemi seçme,
 • Güvende olma ve güven duyma,
 • Mahremiyet,
 • Gizlilik,
 • Onurun korunması,
 • Rahatlık,
 • Hizmette süreklilik,
 • Görüş bildirme.

Aralarında ülkemizin de bulunduğu pek çok ülke tarafından tanınmış ve kabul edilmiş bu hakların yaşama geçirilmesine bireylerin yapabilecekleri katkı, ilkelerin bilincinde olarak sağlık hizmet birimlerinden bu doğrultuda hizmet talep etmektir.

CİNSELLİK

Cinsiyet bireyin cinselliğinin biyolojik özelliklerini yansıtır. Tüm insanlar bir cinsiyete sahiptir, cinseldir. Cinsellik hayatın yaşamsal, ayrılmaz bir parçasıdır. Cinsellik, genel iyilik hali için diğer yaşamsal ihtiyaçlarla uyum içinde yaşanmalıdır. Düşünceler, duygular ve davranışlar boyutunda cinsellik herkes için yaşam boyu doğal olarak sürebilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

HIV, hepatit B, klamidya gibi otuza yakın etkenin neden olduğu, aralarında AIDS, sarılık, bel soğukluğu, frenginin de sayılabileceği Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE), tedavi edilmediklerinde kısırlık, hatta ölüme varan ciddi sonçları olan sağlık sorunlarıdır. Bazı CYBE’ler tedavi edilirse iyileşir. Önemli bir kısmının ise henüz kesin bir tedavisi yoktur. CYBE’ler hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle hastalık olarak teşhis edilmeleri zordur.

BELİRTİLER

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tek belirtisi akıntı olabilir. Akıntı sağlıklı kadınlarda da görülür ve miktarı, akışkanlığı, beyaz ya da sarı olarak rengi adet döngüsü boyunca değişkenlik gösterir. Erkeklerde herhangi bir akıntı olduğunda, kadınlarda ise alışılmışın dışında bir akıntı olduğunda hekime başvurulmalıdır.

https://w3.bilkent.edu.tr/