Genel

Yem Kırma Makinesi, Yem Ezme Makinesi, Otomatik İnek Kaşağı ve Koyun-Keçi Kırkım Makinesi Hibe Çağrısı

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, 2020 yılı için Yem Kırma Makinesi, Yem Ezme Makinesi, Otomatik İnek Kaşağı ve Koyun-Keçi Kırkım Makinesi tedariki hibe çağrı dönemi başlamıştır. Yörede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üretimin arttırılması ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı ayrıca genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde üreticilere hibe desteği vermek suretiyle nitelikleri şartnamede tanımlanmış olduğu şekilde 2 adet yem ezme makinesi, 2 adet yem kırma makinesi ve 2 adet otomatik inek kaşağı ve 40 adet küçükbaş kırkım makinesi alınması hedeflenmiştir. Bu ilan metni genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Hibe Yatırım Konusu: Yem ezme makinesi, Yem kırma makinesi, Otomatik inek kaşağı ve Küçükbaş kırkım makinesi Uygulama Bölgesi: Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesi proje sahası Hibe Oranı: Bireysel başvurularda yüzde 70 oranında (KDV hariç) destekleme yapılacaktır. Hibe çağrısı kapsamında satın alınacak mal/malzemelerin KDV’si başvuru sahibi tarafından ödenecektir. Başvurularda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. Başvuru Süresi: 31 Ağustos 2020 –11 Eylül 2020 arasındadır. Son Başvuru Tarihi: 11 Eylül 2020 günü saat 16:00’ya kadardır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Yerleri: Başvurular Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Hibelere Kimler Başvuru Yapabilir? Başvuru sahipleri Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde (ilçenin idari sınırları içerisinde bulunan 8 köy: Çitli, Çotlu, Gökçayır, Kuşcu, Söğütlügöl, Yenifarsak, Yeşildere, Yeşilyurt Köyleri) en az 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmalıdır. Başvuruda İstenecek Belgeler: Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvuru Formu (İlçe Müdürlüklerinden temin edilebilir). e-Devlet sisteminden alacağı 6 aylık ikametini gösterir Adres Bilgileri Raporu. e-Devlet sisteminden alacağı çalışma durumunu gösterir belge. HBS kaydı dökümü veya HBS kaydı olmadığına dair belge. Başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi (Ziraat Odası üyeliği hariç). Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu. Eğer başvuru sahibi ile aynı hanede ikamet eden en az %80 engelli birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor eklenmelidir. Başvurunuzu Nasıl Yapabilirsiniz? Proje bölgesinde ikamet ediyorsanız Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek yatırım yapmak istediğiniz alanla (Yem ezme makinesi, Yem kırma makinesi, Otomatik inek kaşağı ve Küçükbaş kırkım makinesi) ilgili olarak formları doldurup başvurunuzu yapınız. Başvuru dosyasını Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şahsen teslim ediniz. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formunu doldururken, “Proje Bütçesi” bölümü dikkatlice hazırlanmalıdır. Tutarlar KDV hariç yazılmalıdır. Maliyet kalemleri piyasa şartlarına uygun olmalıdır. Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibinin sorumlu olduğunu unutmayınız! Başvuru yapan çiftçi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru: Ayrıntılı bilgi almak için uygulama bölgesinde bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek şahsen ya da telefonla ilgili kişilerden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca size yol göstermesi için hazırlanan Hibe Uygulama Planlarından yararlanabilirsiniz. Bu kılavuzlar her bir yatırım konusu için ayrı ayrı hazırlanmış olup, gereken tüm detayları içermektedir. Yukarıda belirtilen Hibe Uygulama Planını, Başvuru Formunu, Teknik ve İdari Şartnameleri ve bu belgelerin eklerini yukarıda belirtilen Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alabilir veya Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün web sitesinden indirebilirsiniz. (http://osmaniye.tarimorman.gov.tr) adresinde duyurular kısmında mevcuttur. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri İrtibat Telefon Numaraları: Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Destek Ekibi: (328) 876 11 43 Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Proje Yönetim Birimi: (328) 814 11 75 (Dâhili 4342-4344-4334) Ali Celal KAYMAK